TÜRKMENTAŞ

ANA SAYFA

HAKKIMIZDA

REFERANSLAR

İLETİŞİM

Mermerlerde en önemli özellikler; renk, desen, doku, sertlik, parlatrna, cilaya karşı duyarlılık ve blok elde edebilme oranıdır.

 

Jeolojk özellikler: Renk, doku, sertlik, homojenlik, çökel me şekli, çimentolanma derecesi, kristallenme derecesi ve kris tal boyutu, mineorolojik bileşim, jeolojik yapı (fissür, çatlak, fay, kıvrım, tabakalaşma, tabaka kalınlığı) ve rezerv olarak sıralana bilir.

 

Fiziksel ve Minerolojik Özellikler: Özgül ağırlık, porosite, geçirgenlik, su emme, birim hacim ağırlık, renk ve biçim, kompozisyon ve doku olarak sıralanabilir.

 

Mekanik Özellikler: Basma dayanımı, dondan sonra basınç, aşınma, darbe etkisi, taşıma gücü, elastisite modülü ve poisson (paslılık) oranı olarak sıralanabilir.

 

Kimyasal Özellikler: Atmosfer etkisi ve gazlar, kimyasal maddelerin (fabrika ve kalorifer bacalarındarı, ekzoslarından çıkan gazlar) etkisi, suların (deniz ve mineralize sular) etkisi, sı caklık değişiminin etkisi ve eriyebilrne derecesi gözönüne alınrnaktadır.

Copyright © 2010 Türkmentaş. Tüm hakları saklıdır.